Novinky

2.čtvrtletí ´21

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2021.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 28. června 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Informace k záměru uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě č. 3 na vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní č. 20/7700/0054 - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. června 2021

 • Bod 1: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky Informační systém Zjednodušená evidence dotací

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. května 2021

 • Bod č. 11: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020: Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny pro rok 2021

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. května 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nový ISMS“
 • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. května 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Povýšení virtualizační platformy vSphere primárního a záložního informačního centra Celní správy ČR
 • Bod č. 5: Smlouva na technickou podporu IS ReD - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. dubna 2021

 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020
 • Bod č. 6: Konvergenční program ČR (duben 2021)
 • Bod č. 13: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2021
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2021)
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020
 • Bod č. 3: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020
 • Bod č. 7: Záměr veřejné zakázky „Společný nákup notebooků a stolních počítačů 1-2021“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. dubna 2021

 • Bod č. 1: Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. dubna 2021

 • Bod č. 7: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Dodávky ceninových papírů k výrobě fiskálních známek „CZTN“ a „AN“