CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 26. dubna 2021

Bod č. 5:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020, který obsahuje přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Bod č. 6:
Konvergenční program ČR (duben 2021)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Konvergenční program České republiky (duben 2021). Pravidelný každoročně zpracovávaný Konvergenční program ČR popisuje záměry a cíle hospodářské politiky vlády pro roky 2021–2024 zasazené do makroekonomickém kontextu.

Bod č. 13:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2021

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2021.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (duben 2021)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v budoucích letech.

Bod č. 2:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2020. Zpráva obsahuje základní informace o finančním arbitrovi jako o orgánu mimosoudního řešení některých spotřebitelských sporů na finančním trhu, o výsledcích činnosti finančního arbitra a informace o nákladech na činnost finančního arbitra a Kanceláře finančního arbitra za sledované období.

Bod č. 3:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020

Ministerstvo financí předkládá materiál pro informaci členů vlády ČR o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020. Předložený materiál vychází z usnesení vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006, kterým byly schváleny Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky. Materiál obsahuje stav a výsledky pohledávek České republiky v zahraničí při jejich správě a likvidaci za předchozí období. Součástí materiálu je tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31. 12. 2020.

Bod č. 7:
Záměr veřejné zakázky „Společný nákup notebooků a stolních počítačů 1-2021“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované veřejné zakázce v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ta proběhne v rámci systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Předmětem veřejné zakázky je pořízení stolních počítačů, notebooků, monitorů a dalšího souvisejícího příslušenství. Do společného nákupu se zapojily resorty Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a více než 30 územních samosprávných celků.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.