Novinky

2.čtvrtletí ´20

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2020.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2020

Pro informaci:

 • Bod č. 7: Informace pro vládu České republiky o záměru obnovy licenční smlouvy Microsoft Enterprise
 • Bod č. 8: Informace o uzavření smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2020

 • Bod č. 6: Návrh na sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti a Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2020

 • Bod č. 8: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. května 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2020

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019
 • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. dubna 2020

 • Bod č. 4: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2020)
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020