CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 15. června 2020

Bod č. 8:
Vyhodnocení IV. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem dopravy předkládá materiál zpracovaný na základě usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 508, kterým bylo uloženo ministrům financí a dopravy předložit vládě vyhodnocení IV. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem pod dálnicemi a silnicemi I., II., a III. třídy.

Vyhodnocení obsahuje stručného shrnutí dosavadního průběhu výkupů pozemků pod dálnicemi a silnicemi, které proběhly v letech 2006 – 2019 a rovněž navrhuje další postup pro období do konce roku 2023. Podstatou majetkoprávního vypořádání je postupné narovnání v minulosti vzniklé situace, kdy se odlišuje vlastník stavby silnice a vlastník pozemků: vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát; vlastníkem silnic II. a III. třídy je příslušný kraj.

Pro informaci

Bod č.1:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019

Ministerstvo financí předkládá materiál pro informaci členů vlády ČR o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019. Předložený materiál vychází z usnesení vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006, kterým byly schváleny Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky.

Materiál obsahuje stav a výsledky pohledávek České republiky v zahraničí při jejich správě a likvidaci za předchozí období. Součástí materiálu je tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31. 12. 2019.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.