Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. června 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Ministerstvo financí
  • Finanční trh
  • Zpráva o vývoji finančního trhu
  • Nadlimitní veřejná zakázka

Bod č. 10:
Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO.
Ministerstvo financí konstatuje, že státní podnik DIAMO disponuje dostatečným objemem finančních prostředků na dokončení sanace lagun Ostramo. Řešení spočívá v ukončení zadávacího řízení na sanaci kontaminovaného území v lokalitě Koksovny Trojice a využití uvolněných prostředků na dofinancování sanačních prací v prostoru lagun Ostramo. Ministerstvo financí proto nenavrhuje navýšení garance ekologické smlouvy č. 193/97.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2016. Zpráva je publikována jednou ročně a podává souhrnné analytické informace o vývoji v jednotlivých sektorech finančního trhu České republiky se zaměřením na aktuální vlivy působící na trh. Svým charakterem tak navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu.

Bod č. 7:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Veřejná zakázka řeší úpravu informačního systému AVISME z důvodu zapracování uživatelských požadavků projednaných a schválených jednotlivými organizačními složkami státu (Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel). Z technických důvodů a z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví může být plněna pouze původním dodavatelem, proto se navrhuje její zadání formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Doporučované

Nejčtenější