Novinky

2.čtvrtletí ´15

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 2. čtvrtletí 2015.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. června 2015

 • Bod č. 1: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2016 až 2018
 • Bod č. 2: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018
 • Bod č. 3: Návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů
 • Bod č. 19: Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO a Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU
 • Bod č. 20: Žádosti nabyvatelů privatizovaného majetku o navýšení garance tzv. ekologické smlouvy uzavřené pro odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací mezi Ministerstvem financí a společnostmi ICEC ŠLAPANICE, a.s., ČSAD STTRANS a.s., SAP Mimoň spol. s r.o. a Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014
 • Bod č. 6: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2014

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. června 2015

 • Bod č. 15: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 24: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Analýza daňových příjmů obcí a krajů za první čtyři měsíce roku 2015

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2015

 • Bod č. 22: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014
 • Bod č. 23: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 26: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Nákup licencí k softwarovým produktům IBM“
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 2: Cyklické očišťování salda vládního sektoru

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2015

 • Bod č. 3: Návrh zákona o evidenci tržeb
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice
 • Bod č. 14: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014
 • Bod č. 15: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 21: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
  Pro informaci:
 • Bod č. 11: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na zajištění provozu informačního systému elektronické evidence tržeb („EET“)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2015

 • Bod č. 37: Návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o pokroku v realizaci opatření legislativní i nelegislativní povahy k odstranění překážek implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020
 • Bod č. 11: Zpráva o cestě 1. místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše do USA

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2015

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (zákon o prokazování původu majetku)
 • Bod č. 3: Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. května 2015

 • Bod č. 6: Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice
 • Bod č. 10: Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2015 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
 • Bod č. 11: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 259)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2015)
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2014

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2015

 • Bod č. 5: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2015
 • Bod č. 19: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2015)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. dubna 2015

 • Bod č. 1: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014
 • Bod č. 8: Návrh usnesení vlády ke schválení návrhu komodit určených pro standardizaci a návrhu pravidel centrálního nákupu státu
 • Bod č. 13: Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Petra Kašpara do hodnosti brigádní generál
 • Bod č. 20: Žádost o souhlas Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2015 v kapitole 312 – Ministerstvo financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o opatřeních a postupu Ministerstva financí v oblasti evidence lihu
 • Bod č. 5: Informace o zadání dvou nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění ve věci právního zastoupení České republiky v mezinárodních arbitrážních investičních řízeních a v řízeních souvisejících

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. dubna 2015

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 7: Návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku
 • Bod č. 18: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 19: Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad České průmyslové zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo financí
 • Bod č. 24: Návrh usnesení vlády ke schválení návrhu komodit určených pro standardizaci a návrhu pravidel centrálního nákupu státu
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na zajištění provozu informačního systému elektronické evidence tržeb („EET“)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. dubna 2015

 • Bod č. 20: Návrh usnesení vlády ke schválení návrhu komodit určených pro standardizaci a návrhu pravidel centrálního nákupu státu
 • Bod č. 21: Dispozice s areálem administrativních objektů nám. Republiky č. p. 1037 a Hybernská bez č. p., Praha – Nové Město
 • Bod č. 22: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 258)