CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2015

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (zákon o prokazování původu majetku)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o prokazování původu majetku. Cílem návrhu je upravit stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit.

Návrh zákona umožní správci daně vyzvat poplatníka daně z příjmů k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl (zákon stanoví hranici alespoň 10 mil. Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání.

Návrh zákona dále obsahuje novelu zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku.


Bod č. 3:
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Způsob ukončení důchodového spoření navrhla Odborná komise pro důchodovou reformu, která pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí vznikla na základě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády.

Ukončení důchodového spoření se navrhuje realizovat tak, aby byla plně respektována vlastnická práva účastníků a byly minimalizovány dopady na dotčené subjekty, a to jak administrativní zátěž státní správy a penzijních společností, tak účastníků systému.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář