Novinky

1.čtvrtletí ´21

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2021.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. března 2021

 • Bod č. 10: Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020 aktualizace
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2020
 • Bod č. 3: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. března 2021

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Zajištění podpory a licencí SW IBM pro IS ADIS dle Rámcové dohody Centrálního zadavatele

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. března 2021

 • Pro informaci:
  Bod č. 5:
  Smlouva na Zajištění podpory IS AVISME v letech 2021-2025 – Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2021

 • Bod č. 9: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o záměru uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti mezi ČR – Generálním finančním ředitelstvím a Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p.
 • Bod č. 2: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Realizace provozu platebních terminálů a online platební brány pro Finanční správu České republiky
 • Bod č. 3: Zajištění poskytování služby Service Desk v letech 2021 – 2025
 • Bod č. 4: Zajištění služby Bezpečného datového centra pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2021 – 2025

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. března 2021

 • Bod č. 5: Žádost o obnovení investic Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v ČR
 • Bod č. 6: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 činných zdravotních pojišťoven
 • Bod č. 9: Další postup při řešení problematiky zřízení služebností/ břemen nezbytných pro údržbu stavebních prvků vzniklých při realizaci veřejné zakázky na Sanaci lokality Skatulův Hliník na trase dálnice D48
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD II“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. února 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2021
 • Bod č. 2: Informace o veřejných zakázkách „Rámcové dohody na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Hewlett Packard, Lexmark, Ricoh, Triumph Adler a Xerox“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. února 2021

 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2021)
 • Bod č. 2: Fiskální výhled České republiky (leden 2021)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. ledna 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 3: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Rámcová smlouva na zajištění servisní podpory IP telefonie FS
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Technická podpora a správa webů FS ČR

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. ledna 2021

 • Bod č. 1: Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
 • Bod č. 9: Dohoda, kterou se mění Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2021

 • Bod č. 1: Aktualizace studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Zpráva Ministerstva financí pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 - 2023
 • Bod č. 5: Informace o přípravě realizace výstavby nového výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. ledna 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 12: Smlouva na Technickou podporu a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020