CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2021

Bod č. 9:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o záměru uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti mezi ČR – Generálním finančním ředitelstvím a Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p.

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti mezi ČR – Generálním finančním ředitelstvím a Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p. Předmětem smlouvy bude úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran pro účely poskytování služeb SPCSS v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti

Bod č. 2:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Realizace provozu platebních terminálů a online platební brány pro Finanční správu České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem připravované veřejné zakázky je rozšířit okruh daňových povinností, které lze kartou platit, vylepšit technické řešení tak, aby byla platba přes fyzický platební terminál plně automatizovaná v rámci spojení s informačním systémem ADIS a rozšířit způsob platby kartou pomocí online platební brány.

Bod č. 3:
Zajištění poskytování služby Service Desk v letech 2021 – 2025

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky na zajištění poskytování služby Service Desk v letech 2021 – 2025, a to přímým zadáním zakázky státnímu podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

Bod č. 4:
Zajištění služby Bezpečného datového centra pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2021 – 2025

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru veřejné zakázky na zajištění služby Bezpečného datového centra pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2021 – 2025, a to přímým zadáním zakázky státnímu podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.