Novinky

Materiály na jednání vlády dne 17. února 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Majetkové účasti MF
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Makroekonomická predikce
  • Praní špinavých peněz
  • Boj proti "praní špinavých peněz"

Bod č. 8:
Strategie vlastnické politiky státu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Strategie vlastnické politiky státu. Cílem materiálu je zajistit efektivní fungování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech a zajistit transparentní výkon vlastnických práv k majetkovým účastem státu v očích veřejnosti.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (leden 2020)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Bod č. 2:
Informace pro vládu ČR o splnění úkolu III. 3. z usnesení vlády č. 488 ze dne 8. 7. 2019 ke Zprávě z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o splnění úkolu III. 3. z usnesení vlády č. 488 ze dne 8. 7. 2019 ke Zprávě z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení.

Doporučované

Nejčtenější