Novinky

1.čtvrtletí ´07

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2007.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. března 2007

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Návrh na finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007
 • Bod č. 9: Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 0130/96/01 mezi Ministerstvem financí a Jihočeskými dřevařskými závody, a.s.
 • Bod č. 10: Úhrada nákladů a ztrát České konsolidační agentury vzniklých v souvislosti s programem posílení stability bankovního sektoru České republiky a při privatizaci Komerční banky, a.s.
 • Bod č. 12: Jmenování Národního koordinátora zavedení eura v České republice
 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Průběh řízení procesu uvolňování finančních prostředků pro vypořádání ekologických závazků
 • Vydáno

  Materiály na jednání vlády 12. března 2007

  • Bod č. 10: Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze březen 2007)
  • Bod č. 22: Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích
  • Bod č. 35: Další majetkové změny a konečné  dislokace u vybraného majetku České republiky a změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737 a ze dne 13. dubna 2005 č. 428.
   Pro informaci:
  • Bod č. 3 Informace o postupu graduace ČR z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)

  Vydáno

  Materiály na jednání vlády 28. února 2007

  • Bod č. 9: Záměr řešení právně vadných pohledávek z tzv. zbytkového portfolia České konsolidační agentury
  • Bod č. 13: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic
  • Bod č. 14: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic
   Pro informaci:
  • Bod č. 6: Informaci o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 30. ledna 2007 v Bruselu

  Vydáno

  Materiály na jednání vlády 21. února 2007

  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb. devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č.16: Kontrolní mechanismy u bezúplatných převodů majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže v likvidaci
  • Bod č. 20: Návrh postupu pro ukončení činnosti České inkasní, s.r.o.
  • Bod č. 21: Postoupení dvou bloků pohledávek České konsolidační agentury
  • Bod č. 22: Prodej majetkových účastí České konsolidační agentury s omezenou převoditelností
  • Bod č. 23: Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s.
   Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
  • Bod č. 5: Informace o současném stavu agend spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Bod č. 11: Informace o realizaci usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1205 o postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a o prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit, a.s., Zlín přímo určenému subjektu

  Vydáno

  Materiály na jednání vlády 24. ledna 2007

  • Bod č. 16: Dodatek č. 3 Smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu společnosti Alta, a.s.
   Pro informaci:
  • Bod č. 3: Informace o průběhu zavádění programového financování na výdaje státního rozpočtu

  Vydáno

  Materiály na jednání vlády 17. ledna 2007

  • Bod č. 2: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007
  • Bod č. 3: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007
  • Bod č. 13: Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
   Pro informaci:
  • Bod č. 2: Informace o zahraniční cestě ministra financí do Vietnamské socialistické republiky a Kambodžského království ve dnech 20. – 22. listopadu 2006

  Vydáno

  Materiály na jednání vlády 3. ledna 2007

  • Bod č.15: Změna usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, v platném znění, a další majetkové změny
   Pro informaci:
  • Bod č. 7: Informace pro členy vlády ČR o aktuálním vývoji ve sporu William Nagel vs. Česká republika
  • Bod č. 12: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 28. listopadu 2006 v Bruselu