Novinky

Vyhláška č. 395/2022 Sb.

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Legislativa
  • Vyhláška
  • Státní závěrečný účet
  • Státní rozpočet

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Dokumenty ke stažení

 

Související informace

  • Vyhláška č. 419/2001 Sb. - úplné znění vyhlášky včetně vzorů tabulek a platného znění vyhlášky s vyznačením změn (po novele vyhláškou č. 395/2022) 

 

 

Doporučované

Nejčtenější