Novinky

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Metodika
  • Pokladní plnění
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Centrální systém účetních informací
  • Legislativa
  • Metodický materiál

Metodický pokyn MF k naplňování části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M.

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje rokem 2015 počínaje, v návaznosti na vyhlášku č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti ve znění účinném od 1.1.2015 (vyhláška č. 363/2014 Sb.) a od 1.1.2016 (vyhláška č. 364/2014 Sb.) a v návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném od 1. 1. 2015 (vyhláška č. 462/2014 Sb.).

Dokumenty ke stažení

 


Související informace

Doporučované

Nejčtenější