Novinky

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

oddělení 2101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 2101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Legislativa
 • Pokladní plnění
 • RISPR
 • RISRE
 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Vyhláška
 • Vyhodnocení
 • Státní rozpočet
Aktualizováno 24. 6. 2022 16:00
 • Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
 • Zveřejněna související informace - Sdělení MF k vyhlášce č. 5/2014 Sb.
 • Zveřejněna související informace - Metodický pokyn MF k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
 • Přidána vyhláška ke stažení ve znění pozdejších předpisů (vyhlášky č. 347/2015 Sb.)
 • Aktualizována vyhláška ke stažení č. 5/2014 Sb., zveřejněny související informace - vyhláška č.395/2016 Sb. a vzory výkazů
 • Vyhláška č. 5/2014 Sb., Vzory výkazů - ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 466/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 5/2014 Sb., Vzory výkazů - ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 344/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 5/2014 Sb., Vzory výkazů - ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 544/2021 Sb.
 • Aktualizace vyhlášky a Vzorů výkazů po novele vyhl. č. 160/2022 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 5/2014 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Do uvedené doby účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 5 dne 14. ledna 2014.

Dokumenty ke stažení

 


 

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější