Novinky

Vyhláška č. 363/2014 Sb.

oddělení 2101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 2101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Vyhláška
  • Pokladní plnění
  • Legislativa
  • RISRE
  • RISPR

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 363/2014 Sb.

Dokumenty ke stažení

 

Vyhláškou č. 363/2014 Sb. se mění Vyhláška č. 5/2014 Sb. - s účinností od 1.1.2015.

Doporučované

Nejčtenější