Novinky

Vyhláška č. 280/2014 Sb.

odbor 14 - Rozpočtová politika společensky významných odvětví
odbor 14 - Rozpočtová politika společensky významných odvětví

Vydáno

  • Legislativa
  • Vyhláška
  • Zdravotní pojištění
  • Zdravotní pojišťovny
  • Zdravotnictví

kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 280/2014 Sb.

 

Vyhláškou č. 280/2014 Sb. se mění Vyhláška č. 418/2003 Sb. - s účinností od 1.1.2015.

 

Doporučované

Nejčtenější