Novinky

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

odbor 32 - Daňová legislativa
odbor 32 - Daňová legislativa

Vydáno

 • Daň
 • Daň z příjmů
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daně a cla
 • Daňové změny
 • Projekt JIM
 • Jedno inkasní místo
 • Veřejný sektor
 • Návrh zákona
 • Zákon
 • Zákon o daních z příjmů
 • Legislativa

Vláda předložila dne 3. července 2014 Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zahrnuje zejména nutné úpravy v zákonu o daních z příjmů podložené analýzou změn daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a rozpracování záměrů vyplývajících z Programového prohlášení vlády, jimiž jsou zvýšení slevy na druhé a další dítě, obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce, omezení v nastavení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné a též revize dnes již překonaného textu některých ustanovení již přijatého, ale v rámci většiny ustanovení dosud neúčinného zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Návrh je veden jako sněmovní tisk č. 252.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější