Novinky

Zákon č. 298/2007 Sb.

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Zákon
  • Legislativa

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na jinou stránku: Zákon č. 298/2007 Sb.

Aplikace Zákona č.298/2007Sb.

po účinnosti zákona č. 298/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.

Doporučované

Nejčtenější