Novinky

2002

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 2002.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Vydáno

Zákon č. 217/2002 Sb.

změna zákona o pobytu cizinců, zákona o cestovních dokladech a zákona o azylu, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 47/2002 Sb.

o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 579/2002 Sb.

ze dne 17. prosince 2002 o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Vydáno

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 503/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 502/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 504/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro nepodnikatelské subjekty, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 500/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro podnikatele účt. v podvoj. účet., ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Novela k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.