Novinky

2000

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 2000.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Aktualizováno

Zákon č. 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 217/2000 Sb.

změna zákona o mzdě, zákona o platu a některých dalších zákonů

Vydáno

Zákon č. 218/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 72/2000 Sb.

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 123/2000 Sb.

o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 243/2000 Sb.

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 219/2000 Sb.

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 491/2000 Sb.

ze dne 5. prosince 2000 o státním rozpočtu České republiky na rok 2001

Vydáno

Zákon č. 17/2000 Sb.

vrácení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží

Vydáno

Zákon č. 58/2000 Sb.

ze dne 3. března 2000 o státním rozpočtu České republiky na rok 2000