Novinky

1998

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 1998.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Vydáno

Zákon č. 149/1998 Sb.

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

Vydáno

Zákon č. 333/1998 Sb.

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů