CZ EN

Zákon č. 149/1998 Sb.

Novela zákona o loteriích

Přílohy

Sdělení Ministerstva financí ČR ke spotřebitelským soutěžím

Ministerstvo financí upozorňuje, že vyšla tiskem Sbírka zákonů ČR, částka 53, kde je publikován zákon ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 1998.

Nově jsou v zákoně definovány tzv. "spotřebitelské soutěže". Od 1. 9. 1998 je tedy zakázáno bez povolení MF ČR provozovat spotřebitelské soutěže.

Spotřebitelské soutěže dosud podléhaly pouze obecným ustanovením právního řádu. Novela zákona tento stav zásadně změnila. Zákonná definice spotřebitelské soutěže, která je pro jejich další provozování velmi významná, doslova stanoví:

§ 1 odst. 4:
Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům, určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod., nemovitosti nebo ceny ve zboží, při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli, uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem produktu, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby, nebo je podmínkou účasti jiná okolnost, která vede k zakoupení určitého produktu (dále jen "spotřebitelské soutěže"). Provozování spotřebitelských soutěží, při kterých je výsledek slosování určen náhodou, bez souhlasu povolovacího orgánu, je zakázáno.

Spotřebitelské soutěže jsou tedy tímto rozděleny na dvě kategorie:

  1. Soutěže loterijního typu, tedy soutěže s povolením MF ČR, což jsou ty, v nichž podmínkou účasti je zakoupení produktu a současně o výhře rozhoduje náhoda, tedy výherce je určen losováním nebo jiným náhodným výběrem, který nahrazuje losování. Provozovatelem soutěže s povolením může být podle zákona pouze právnická osoba se sídlem na území ČR, avšak nesmí jít o tuzemskou právnickou osobu, která má zahraniční majetkovou účast, ani o právnickou osobu, ve které má tato společnost majetkovou účast. (viz § 4 odst. 5)
  2. Soutěže neloterijní, tedy soutěže bez povolení MF ČR, což jsou ty, v nichž podmínkou účasti není zakoupení produktu anebo o výhře nerozhoduje náhoda. (Např. odeslání vyplněného letáku, který je volně k dispozici a jež bude slosován o ceny, vědomostní soutěže, které se nevztahují k zakoupení nějakého produktu a jejichž odesilatelé budou slosováni o ceny, nebo že za určitý počet znaků svědčících o zakoupení produktu, je jistá výhra, nebo kdo shromáždí nejvíce znaků vyhrává apod.)

Na provozování spotřebitelských soutěží loterijního typu se přiměřeně vztahují i další ustanovení tohoto zákona např.:

  • § 1 odst. 6 - Zákaz hry osobám mladším 18 let
  • § 4 odst. 2 - Že provozování je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek a výtěžek bude použit na veřejně prospěšný účel
  • § 16 - Upravující použití výtěžku
  • § 48 - Sankční ustanovení
  • a podobně

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1998, tzn. že spotřebitelské soutěže loterijního typu musí být od tohoto data provozovány výhradně na základě povolení MF ČR, a to i soutěže započaté před účinností tohoto zákona. Společnosti se zahraniční majetkovou účastí dle § 4 odst. 5 nemohou od 1. 9. 1998 spotřebitelské soutěže provozovat bez ohledu na to, zda již byly zahájeny.

MF ČR nepovažuje tento zákon z hlediska věcného obsahu a z hlediska právně systémového za zákon plně kompatibilní v rámci procesu integrace ČR do Evropské unie a navrhne vládě a Parlamentu ČR jeho příslušnou novelizaci, byť pořádání loterií a jiných náhodných her, definovaných zákony většiny států Evropské unie jsou jejich státním monopolem.

(Tisková zpráva z 26.8.1998)

Odkaz na jinou stránku: Zákon č. 149/1998 Sb.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.