Novinky

Dohody o ochraně investic sjednávané EU

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU

Evropská unie sjednává za účelem úpravy obchodních vztahů se třetími zeměmi jménem členských států obchodní dohody, a to včetně dohod obsahujících ustanovení o umožňování a ochraně přeshraničních investic a řešení sporů z investic mezi investorem jedné smluvní strany a smluvní stranou dohody. Tato činnost Evropské unie je výkonem společné obchodní politiky a vyplývá z článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Podrobnosti k těmto dohodám jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise pod odkazem https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/ .

Nejčtenější