CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 11 – Vzorová směrnice o řízení rizik

Před Vámi je metodická příručka, kterou vydává ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka jako doporučující vzor vnitřní směrnice k nastavení systému řízení rizik u orgánu veřejné správy a vnitřní metodiky k této směrnici. Směrnice je určena pro orgány veřejné správy, které mají rozvětvenou organizační strukturu do více útvarů.

Cílem této metodické příručky je poskytnout pomoc při nastavení systému řízení rizik uvnitř orgánu veřejné správy. Vnitřní směrnicí může orgán veřejné správy konkretizovat povinnosti a odpovědnosti svých zaměstnanců v procesu řízení rizik. Je nutno mít ale na paměti, že zavedení vnitřní směrnice je pouze prvním krokem k funkčnímu systému řízení rizik. Řízení rizik je soustavnou činností a musí být integrální součástí každého rozhodování v organizaci.

Pro lepší pochopení je vzorová směrnice o řízení rizik doplněna vnitřní metodikou, která přibližuje zaměstnancům orgánu veřejné správy na konkrétních příkladech jak dle směrnice postupovat.

Centrální harmonizační jednotka vydala také metodickou příručku, která konkrétně a prakticky vysvětluje, co to riziko je a jak by mělo jeho řízení probíhat. Metodický pokyn CHJ č. 2 – Metodiku řízení rizik ve veřejné správě naleznete na internetových stránkách ministerstva financí.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář