CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 6 – Manuál interního auditu

Ministerstvo financí vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vzorový Manuál interního auditu (dále jen „Manuál“). Manuál slouží k zajištění jednotného postupu při výkonu interního auditu v orgánech veřejné správy a sdílení dobré praxe.

Obsah Manuálu vychází ze zákona o finanční kontrole a Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interních auditorů, který je přístupný na stránkách Institutu (The Institute of Internal Auditors).

Tento Manuál stanoví doporučené zásady a postupy výkonu interního auditu. V souladu se Standardem 2040 – Zásady a postupy musí být Manuál vydán vedoucím útvaru interního auditu jako vnitřní předpis.

Tento Manuál je nezávazný a představuje metodickou pomůcku, kterou orgány veřejné správy mohou využít pro vytvoření vlastního Manuálu.

Pokud není v orgánu veřejné správy zřízen útvar interního auditu, postupuje samostatný interní auditor podle tohoto Manuálu přiměřeně. 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář