CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 6 – Manuál interního auditu

Ministerstvo financí vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vzorový Manuál interního auditu (dále jen „Manuál“). Manuál slouží k zajištění jednotného postupu při výkonu interního auditu v orgánech veřejné správy a sdílení dobré praxe.

Obsah Manuálu vychází ze zákona o finanční kontrole a Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interních auditorů, který je přístupný na stránkách Institutu (The Institute of Internal Auditors).

Tento Manuál stanoví doporučené zásady a postupy výkonu interního auditu. V souladu se Standardem 2040 – Zásady a postupy musí být Manuál vydán vedoucím útvaru interního auditu jako vnitřní předpis.

Tento Manuál je nezávazný a představuje metodickou pomůcku, kterou orgány veřejné správy mohou využít pro vytvoření vlastního Manuálu.

Pokud není v orgánu veřejné správy zřízen útvar interního auditu, postupuje samostatný interní auditor podle tohoto Manuálu přiměřeně. 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.