CZ EN

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015

Zprávu za rok 2015 projednala vláda dne 8. června 2016 a přijala Usnesení vlády č. 509/2016, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťované orgány veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Součástí zprávy je vyhodnocení plnění usnesení vlády České republiky č. 454 ze dne 8. června 2015 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014, které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních správních úřadů provést vyhodnocení plnění bodu II/1 tohoto usnesení v rámci Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015 a stanoví povinnost zaměřovat finanční kontroly a interní audity v orgánech veřejné správy na dodržování zákona o veřejných zakázkách, odhalování porušování rozpočtové kázně a odhalování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu při hospodaření s finančními prostředky a majetkem.

Hodnocené výsledky ve zprávě vychází z poznatků z jednotlivých zpráv a tabulkových příloh, které předložily:

  • správci rozpočtových kapitol,
  • jiné organizační složky státu,
  • státní příspěvkové organizace,
  • státní fondy,
  • kraje a hlavní město Praha,
  • Regionální rady regionů soudržnosti,
  • obce, statutární města, městské obvody a městské části,
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
  • jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem, a
  • právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, které hospodaří s veřejnými prostředky.

Zhodnocení výsledků finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015 provedlo prostřednictvím informačního systému finanční kontroly 7 696 orgánů veřejné správy, z toho 535 orgánů státní správy, 7 153 orgánů a organizací v působnosti územních samosprávných celků a Hlavní město Praha a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti.

Ve zprávě byly rovněž využity poznatky, zkušenosti a zjištění Ministerstva financí z výkonu činnosti v oblasti finanční kontroly.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.