CZ EN

Mezinárodní standardy pro audit (ISA) přijaté Komorou auditorů České republiky

Mezinárodní auditorské standardy (ISA) se vztahují na audit účetní závěrky prováděnému auditorem (/auditorskou společností). Mezinárodní standardy jsou pro nezávislé auditory závazné při výkonu auditorské činnosti. Ověření účetní závěrky nezávislým auditorem může být přitom pro subjekt veřejné správy formou ujištění o správnosti účetních a dalších postupů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář