CZ EN

Plán legislativních prací MF na rok 2011

Plán legislativních prací MF na rok 2011
Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolu Termín stanovený
pro implementaci
Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný
termín nabytí účinnosti
1. MF   Návrh zákona o Celní správě České republiky   02.11 01.12
2. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky   02.11 01.12
3. MF   Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 12.11  02.11 01.12
4. MF   Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu a informačních povinností emitenta investičních cenných papírů a dalších osob 06.11 02.11 07.11
5. MF   Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro investory speciálního fondu   02.11 07.11
6. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 12.12
  01.13 
04.12 01.13
7. MF MPSV
MZ
Návrh zákona o příjmových daních   08.12 01.14
8. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   08.11 03.12
9. MF   Návrh zákona o provozování sázkových a jiných podobných her   09.11 01.13
10. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů   06.11 01.12
11. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   06.11 01.12
12. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření   08.11 01.14
13. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se změnou pravomocí Evropských orgánů dohledu 12.112  06.113 dnem
vyhlášení
14. MF   Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012   08.11 01.12
15. MF   Návrh kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořící tzv. jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů   09.11 01.13
16. MF   Návrh změnového zákona ke kompetenčnímu zákonu budoucí soustavy orgánů tvořící tzv. jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů   09.11 01.13
17. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a  likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů   09.11 04.12
18. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   01.12 08.12
19. MF   Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí   08.12 01.14
20. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  01.14 04.12 01.13
21. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   03.12 01.13
22. MF   Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti   04.12 01.13
23. MF   Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci finančních služeb)   06.12  
24. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012   12.11 06.12
25. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů   04.12 01.13
26. MF PV  Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti 12.13  06.12 06.13

Zdroj: MF - odbor 29 Legislativní, publikováno 1.02.2011 - aktualizováno;04.04.2012/14.02.2012/13.01.2012/ 9.08.2011 


2 Jedná se o transpozici směrnice Omnibus I. Směrnice byla vydána v Úředním věstníku dne 15. prosince 2010. Lhůta pro transpozici směrnice je stanovena do 31. prosince 2011.
3 Usnesením vlády České republiky ze dne 28. července 2010 č. 550 byla schválena lhůta pro předložení transpozičního návrhu vládě do 31. března 2011. Vzhledem k transpoziční lhůtě se navrhuje prodloužit lhůtu pro předložení transpozičního návrhu vládě do 30. června 2011. Předložení návrhu v tomto termínu je nicméně spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU s návrhem sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU.

Související informace

Výhled legislativních prací MF na léta 2012 – 2014

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.