CZ EN

Informace k Dohodě FATCA pro finanční instituce v ČR - dne 4. února 2014 byl na expertní úrovni dojednán textu návrhu Dohody FATCA

Dne 4. února 2014 byl na expertní úrovni dojednán textu návrhu Dohody o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na americká ustanovení týkající se informací a jejich oznamování mezi ČR a USA obecně známá jako FATCA (dále jen „Dohoda FATCA“).

Výsledkem je zejména vyjednání zahrnutí penzijních produktů do přílohy II. Dohody FATCA. Díky tomu budou z režimu oznamování mj. vyňaty penzijní produkty poskytované v České republice. Jedná se zejména o produkty poskytované penzijními společnostmi, kdy důchodové spoření podle zákona č. 426/2011 Sb. a penzijní připojištění provozované prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 427/2011 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb. jsou vyňaty zcela. To znamená, že údaje týkající se účastníků těchto systémů a prostředků na jejich účtech nemusí být penzijními společnostmi oznamovány.

V systému doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb. jsou z režimu oznamování vyňaty některé smlouvy, a to ty, u nichž je výše zaplacených příspěvků účastníka za kalendářní rok rovna nebo nižší než 50 000 Eur a zároveň jejichž účastník má trvalé bydliště v České republice nebo bydliště v některém členském státě EU. Odlišný přístup k tomuto produktu než k výše zmíněným penzijním produktům je dán jeho konstrukcí, která umožňuje mimořádné příspěvky účastníka a dřívější ukončení smlouvy s výplatou odbytného.

Z režimu oznamování je s určitými podmínkami vyňato i soukromé životní pojištění, které lze v České republice rovněž řadit mezi penzijní produkty. Pokud soukromé životní pojištění splňuje podmínky zákona č. 586/1992 Sb., celkové zaplacené pojistné za kalendářní rok je rovno nebo nižší než 50 000 Eur (vztahuje se i na jednorázové pojistné) a pojistník, který je poplatníkem podle uvedeného zákona, má bydliště v České republice nebo ve členském státě EU, nepodléhá taková smlouva oznamovacím povinnostem stanoveným v Dohodě FATCA.

Dohoda FATCA je mezinárodní dohodou prezidentského typu, po podpisu na úrovni vlády ČR podléhá ratifikaci prezidentem republiky, k níž musí udělit souhlas obě komory Parlamentu ČR. Podpis Dohody FATCA se předpokládá v dubnu 2014. Expertně byl rovněž po vzoru SRN dojednán návrh Prohlášení o porozumění. Dohoda FATCA bude podepsána v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění budou autentická.

Návrh Dohody FATCA prošel vnějším připomínkovým řízením, které bylo ukončeno 10. března 2014. Před předložením vládě musí Ministerstvo financí ještě vyčkat souhlasného stanoviska americké protistrany k české verzi Dohody FATCA.

Anglické znění expertně dojednaného textu Dohody, jejích příloh a Prohlášení:

Dosud USA neodsouhlasená česká verze:

Souběžně je Ministerstvem financí vypracováván legislativní návrh zákona provádějícího Dohodu FATCA , jehož účinnost se předpokládá od 1. ledna 2015.

V návaznosti na oznámení americké daňové správy - Notice 2014-33 došlo k některým změnám v porovnání s dříve vyhlášenými „Final Regulations“ a navazujícímu Notice 2013-43 z 12. července 2013 (viz např. definice dříve existujícího účtu entity). Česká republika hodlá po podepsání Dohody FATCA na základě doložky nejvyšších výhod umožnit použití revidovaných due diligence postupů.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.