CZ EN

Shrnutí hlavních kroků Ministerstva financí, které směřují k podepsání Dohody FATCA a tabulka ke změnám lhůt FATCA

Shrnutí hlavních kroků Ministerstva financí, které směřují k podepsání Dohody FATCA:

  • na základě usnesení vlády č. 919/2012 byl vypracován návrh směrnice pro expertní jednání o Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění „Foreign Account Tax Compliance Act“ (dále jen „Dohoda“).
  • usnesením vlády č. 331/2013 byla směrnice pro expertní jednání schválena a bylo uloženo ministru financí zahájit expertní jednání o Dohodě,
  • nóta, kterou Česká republika oficiálně oznámila Spojeným státům americkým svůj úmysl zahájit jednání o Dohodě, byla předána 22. května 2013,
  • expertní jednání s představiteli Ministerstva financí Spojených států amerických byla zahájena dne 27. června 2013,
  • na základě v té době aktuální verze modelové smlouvy FATCA byl vypracován protinávrh české strany, který zohledňuje specifika české legislativy týkající se dané problematiky; nóta s českým protinávrhem americké straně byla předána dne 3. října 2013; lze konstatovat, že v důsledku obecně známého „shutdownu“ došlo na americké straně k určitému zpoždění v reakci na český protinávrh, nicméně konzultace na expertní úrovni byly opět zintenzívněny a pokračují prostřednictvím e-mailové či telefonické formy,
  • jakmile budou dokončena expertní jednání o textu návrhu Dohody, bude do připomínkového řízení rozeslán návrh na sjednání Dohody a následně návrh českého prováděcího zákona (předpokládaný vstup v účinnost 1. ledna 2015),

Pro zvýšení informovanosti zainteresovaných subjektů sdělujeme, že v návaznosti na oznámení americké daňové správy - Notice 2013-43 z 12. července 2013 došlo v porovnání se lhůtami vyhlášenými dříve v dokumentu „Final Regulations“ ke změnám některých lhůt následujícím způsobem:

„Final Regulations“ Tabulka - ke změnám některých lhůt (FATCA)
Povinnosti vyplývající z FATCA Časové lhůty podle Final Regulations Časové lhůty podle oznámení 2013- 43
Začátek srážení podle FATCA 1. ledna 2014 1. července 2014
Definice dříve existujícího účtu Účty vedené k 31. prosinci 2013 Účty vedené k 30. červnu 2014
Zakončení due diligence u dříve existujících účtů fyzických osob 31. prosince 2014 (účty s vysokou hodnotou) 30. června 2015 (účty s vysokou hodnotou)
31. prosince 2015 (ostatní účty 30. června 2016 (ostatní účty)
Zakončení due diligence u dříve existujících účtů právnických osob 30. června 2014 (prima facie finanční instituce) 31. prosinec 2014 (prima facie finanční instituce)
31. prosince 2015 (účty ostatních neamerických právnických osob) 30. června 2016 (účty ostatních neamerických právnických osob)
Implementace procedur při založení nových účtů 1. ledna 2014 1. července 2014
Nejdřívější datum účinnosti smluv o finančních institucích 31. prosince 2013 30. června 2014
První výměna informací 31. březen/září 2015 co se týká roků 2013 a 2014 31. březen/září 2015 co se týká roku 2014

Související odkazy:

 

Aktuální znění modelové smlouvy FATCA včetně příloh a znění bilaterálních dohod, které Ministerstvo financí Spojených států dosud sjednalo, lze nalézt na webové stránce Ministerstva financí Spojených států amerických:

Sdělujeme také webovou stránku, kde lze nalézt ustanovení americké legislativy, především americký zákon o daních z příjmů (Internal Revenue Code):

(Pozn.: The Internal Revenue Code (daňový zákoník USA) lze nalézt také na stránkách U.S Government Printing Office (Tisková kancelář vlády USA) - "Title 26"- soubor ke stažení ve formátu PDF; Tabulkový přehled federálních zákonů, které vstoupily nedávno v platnost, a příslušných pasáží zákoníku, které mění, lze nalézt na stránkách Office of the Law Revision Counsel (Úřadu Rady pro právní revizi);

Odkaz na stránky FAQ týkající se zákona FATCA:

Dále sdělujeme webovou stránku americké daňové správy, která se týká registrace. Na této webové stránce naleznete nejen vlastní registrační portál, ale i další velmi užitečné dokumenty a manuály týkající se registrace.

Odpovědní pracovníci zainteresovaných subjektů především z okruhu finančních institucí jsou vyzýváni, aby se podrobně seznámili s problematikou FATCA na relevantních internetových stránkách USA.

Upozorňujeme na skutečnost, že Ministerstvu financí nepřísluší interpretovat americkou legislativu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.