CZ EN

Legislativa - FATCA pro finanční instituce v ČR (Výzva MF ke spolupráci) - 2013 (UKONČENO KE DNI 5. DUBNA 2013)

Výzva MF pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA - byla UKONČENA KE DNI 5. DUBNA 2013.

Ministerstvo financí  v souladu s bodem III usnesení vlády č. 919 ze dne 12. prosince 2012 připravuje směrnici pro jednání o dohodě s USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění „Foreign Account Tax Compliance Act“ (dále jen „Dohoda“). Dohoda bude uzavřena podle tzv. modelu IA (viz dokument „IGA reciprocal“a „neoficiální překlad IGA“) FACTA-dokumenty.Součástí vyjednávání bude rovněž obsah přílohy II Dohody.

Finanční instituce,které se domnívají, že vyhovují příslušným požadavkům legislativy FATCA (zejm. představují z hlediska USA nízké riziko daňových úniků) a měly by být uvedeny v příloze II Dohody v seznamu neoznamujících finančních institucí, resp. jejich určité finanční produkty by měly být zahrnuty mezi vyňaté produkty, a dosud v této věci oficiálně neoslovily Ministerstvo financí, mohou zasílat své řádně odůvodněné žádosti o zařazení do přílohy II Dohody do 5.dubna 2013.

Finanční institucí se podle modelu IA rozumí:

  • svěřenská instituce(podle čl. 1 odst. 1 písm. h) modelu IA je jí jakákoli entita/hospodářský subjekt, jehož podstatnou část podnikání představuje držení finančních aktiv na účet jiných subjektů),
  • depozitní instituce(podle čl. 1 odst. 1 písm. i) modelu IA je jí jakákoli entita/hospodářský subjekt, který přijímá vklady v rámci běžných bankovních služeb nebo podobného podnikání),
  • investiční entita/hospodářský subjekt(podle čl. 1 odst. 1 písm. j) modelu IA je jím entita/hospodářský subjekt, který v rámci svého podnikání (nebo je řízen entitou/hospodářským subjektem, který v rámci svého podnikání) provádí jednu nebo několik v tomto ustanovení uvedených činností nebo operací pro nebo ve prospěch klienta) nebo
  • specifikovaná pojišťovna(podle čl. 1 odst. 1 písm. k) modelu IA je jí entita/hospodářský subjekt, který je pojišťovnou (nebo holdingovou společností pojišťovny), jenž otevírá finanční účet nebo je povinen provádět platby týkající se finančního účtu.

Obdržené žádosti budou zohledněny při sjednávání Dohody. 

Pro informaci rovněž přikládáme příslušné pasáže amerického zákona FATCA (viz dokument „ Sections 1471 - 1474“) a k němu přijatá prováděcí nařízení (viz „Regulations“).

Dokumenty ke stažení

 OBSAH

  • Příslušné pasáže amerického zákona FATCA - dokument „Sections 1471 - 1474"
  • Přijatá prováděcí nařízení - Regulations Relating to Information Reporting by Foreign Financial Institutions and Withholding on Certain Payments to Foreign Financial Institutions and Other Foreign Entities
  • Odůvodnění žádosti - Template for Explanatory Document - ANNEX II - NON-REPORTING [FATCA PARTNER] FINANCIAL INSTITUTIONS AND PRODUCTS
  • Model IA- Agreement Between the [Government of the] United States of America and [the Government of] [FATCA Partner] to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCAMODEL INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT TO IMPROVE TAX COMPLIANCE AND TO IMPLEMENT FATCA (anglická verze)
  • Neoficiální překlad - VZOR MEZIVLÁDNÍ DOHODY O ZLEPŠENÍ DODRŽOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ A PROVÁDĚNÍ ZÁKONA FATCA - Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a vládou [partnerské země FATCA] o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění zákona FATCA (česká verze)

Zdroj: MF - odbor 25 Strategie daňové politiky a správy; odd. 2502 - Strategické řízení správy daní a cel; FACTA - dokumenty ke stažení; publikováno 08.02.2013/ aktualizováno 20.03.2013; ke stažení ve formátu ZIP; v anglické a české verzi

Související informace

Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA - byla prodloužena do termínu 5. dubna 2013.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář