CZ EN

Vyhláška č. 403/2021 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Související informace

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář