CZ EN

Informace o vyhlášce o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR

Dne 18. prosince 2014 byla publikována ve Sbírce zákonů vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) pod číslem 312/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015.

Touto vyhláškou dochází k naplnění požadavků zákona o účetnictví na sestavení ročních účetních výkazů za Českou republiku a k naplnění části požadavků vyplývajících ze směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Cílem sestavování konsolidovaných účetních výkazů je zejména získání komplexních ekonomických informací o celkové finanční situaci a výkonnosti státní správy a samosprávy jako podpůrný prvek při posílení finančního a rozpočtového plánování v rámci racionalizace nakládání s veřejnými prostředky a v rámci posílení řídících a kontrolních systému veřejné správy.

Účetní konsolidaci ve veřejném sektoru upravují i mezinárodní standardy účetního výkaznictví, přičemž příslušné orgány Evropské unie doporučují tento koncept následovat. Česká republika se tak zařadí po bok evropských zemí, které již sestavují konsolidované výkazy jako například Velká Británie, Švédsko, Francie nebo Slovensko.

Předpokladem do budoucna je tento koncept dále zkvalitňovat a zvyšovat důvěryhodnost a transparentnost v nakládání s veřejnými prostředky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.