CZ EN

Vyhláška č. 273/2005 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně, ve znění pozdějších předpisů
  • Část I, Část II - Účetní výkazy
  • Část III - Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany / politického hnutí
  • Část IV - Přehled o přijatých darech a dárcích
  • Část V - Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím
  • Část VI - Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 273/2005 Sb.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář