CZ EN

Service Desk Ministerstva financí v souvislosti s rejstříkem vyloučených osob a ověřením totožnosti a věku osob

Dne 7. 4. 2020 byl zahájen provoz Service Desku Ministerstva financí (dále jen „Service Desk ministerstva“ nebo jen „Service Desk") pro technickou a metodickou podporu provozovatelů hazardních her v souvislosti s rejstříkem fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověřením totožnosti a věku osoby. Service Desk je provozován státním podnikem Státní pokladna centrum sdílených sužeb (SPCSS).

Service Desk ministerstva bude dostupný pro plnohodnotné použití autentizovanými uživateli na webové adrese https://servicedesk.spcss.cz. Pro využití neautentizovanými uživateli je Service Desk rovněž dostupný na e-mailové adrese aisg-sd@spcss.cz nebo na telefonním čísle 225 515 990. Přístup k Service Desku prostřednictvím e-mailu a telefonu je považován za neautentizovaný a nelze jeho prostřednictvím poskytnout všechny služby, zejména nelze provádět operace s certifikáty a poskytovat informace specifické pro jednotlivé provozovatele. Proto se doporučuje provést nahlášení kontaktních osob pro Service Desk a využívat plnohodnotný přístup přes web.

Pro plnohodnotnou komunikaci prostřednictvím Service Desku ministerstva musí být provozovatelem vždy nahlášena kontaktní osoba pro Service Desk. Provozovatel kontaktní osoby pro Service Desk nahlásí podáním zaslaným Ministerstvu financí v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (např. prostřednictvím datové schránky). V tomto podání je nutné ke každé kontaktní osobě pro Service Desk uvést jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a provozovatele, za kterého bude tato kontaktní osoba jednat. Vzor Nahlášení kontaktní osoby pro Service Desk a vzor Ukončení oprávnění kontaktní osoby pro Service Desk jsou ke stažení níže.

Kontaktní osoba pro Service Desk bude moci za provozovatele pokládat dotazy v případě, že bude nutné poskytnout ze strany Ministerstva financí podporu v rámci Produkčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (dále také jako „Produkční prostředí RVO“), neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (dále také jako „Playground RVO“ nebo „Neprodukční prostředí RVO“) nebo vznášet související dotazy.

V případě, že provozovatel chce využít možnost nahlásit kontaktní osobu pro certifikáty (nahlašuje se v souvislosti se spuštěním Produkčního prostředí RVO), postupuje způsobem uvedeným výše, u těchto kontaktních osob pro certifikáty však navíc nutné uvést, že tyto osoby jsou oprávněny jednat za provozovatele prostřednictvím Service Desku ministerstva ve věcech týkající se certifikátů (viz vzor ke stažení). Kontaktní osoby pro certifikáty může provozovatel rovněž nahlásit v žádosti o zaevidování certifikátů, tedy současně se zasláním certifikátů. Takto nahlášené osoby mají nad rámec oprávnění uvedených v předchozím odstavci také oprávnění za provozovatele jednat a komunikovat v rámci všech jeho nahlášených certifikátů.

Nově nahlášené kontaktní osoby budou kontaktovány ze strany Service Desku ministerstva a budou nastavena přístupová hesla pro web rozhraní.

Kontaktní osoby lze opakovaným použitím této procedury doplňovat a/nebo ukončovat jejich oprávnění. Jedna osoba může být kontaktní osobou pro více provozovatelů, musí být ale nahlášena každým z těchto provozovatelů samostatně.

Poznámka: Dne 14.9.2020 byly aktualizovány formuláře.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.