CZ EN

Informace k evidenci certifikátu provozovatelů pro produkční prostředí Rejstříku vyloučených osob

Ministerstvo financí zveřejňuje informace k evidenci certifikátu provozovatelů pro produkční prostředí Rejstříku vyloučených osob.

Dne 15. 9. 2020 byl zahájen veřejný pilotní provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále též „RVO“) a současně s ním též spuštěno datové rozhraní informačního systému provozování hazardních her pro výměnu informací a dat s informačními systémy provozovatelů hazardní her zajišťující zejména dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osob žádajících o registraci a ověření, zda konkrétní osoba je nebo není zapsána v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „Produkční prostředí RVO“). Bližší informace a certifikáty Ministerstva financí pro produkční prostředí RVO naleznete zde.

Za účelem zabezpečení TLS spojení a pro podpis datových zpráv využívají provozovatelé certifikáty v souladu s Kompletní technickou specifikací. Certifikáty používané pro účely zabezpečení TLS spojení a pro podpis datových zpráv jsou popsány v Příloze č. 2 Kompletní technické specifikace - Produkční prostředí - přístupové a provozní informace, která je k dispozici zde. CRL příslušné certifikační autority a distribuční body CRL uvedené v certifikátech nahlášených provozovatelem nebudou ze strany ministerstva aktivně využívány.

Provozovatelé jsou povinni před zahájením komunikace v rámci Produkčního prostředí RVO zažádat o zaevidování příslušného certifikátu. Pro žádost o zaevidování certifikátu Ministerstvo financí doporučuje využít vzorový formulář, který je k dispozici zde (.DOCX, 23 kB).

Přílohou žádosti je kromě konkrétního certifikátu i kompletní certifikační řetězec (certificate chain). Certifikát musí splňovat požadavky specifikované v kapitole 3.3 Přílohy č. 2 Kompletní technické specifikace – (Produkční prostředí - přístupové a provozní informace). Kompletním certifikačním řetězcem (certificate chain) se rozumí kromě předmětného certifikátu i kořenový certifikát příslušné certifikační autority (root CA) a případných mezilehlých certifikačních autorit (intermediate CA) tak, aby bylo možné validovat platnost certifikátu a celý řetězec důvěry až ke kořenovému certifikátu CA. Certifikáty a kompletní certifikační řetězec ve formátu DER zasílejte jako přílohy s příponou „.der“. Certifikáty a kompletní certifikační řetězec ve formátu PEM zasílejte (kvůli omezení ISDS) jako přílohy s příponou „.crt“ nebo „.cer“.

V případě, že má provozovatel zájem ukončit používání certifikátu před uplynutím jeho platnosti, lze k tomu využít vzorový formulář pro žádost o ukončení používání certifikátu, který je k dispozici zde (.DOCX, 21 kB).

Pro zajištění operativnější komunikace může provozovatel nahlásit osoby, které mohou s Ministerstvem financí ve věcech certifikátů komunikovat prostřednictvím Service Desk Ministerstva financí. K nahlášení kontaktní osoby pro Service Desk Ministerstva financí, která je oprávněna jednat za žadatele také ve věcech týkajících se veškerých certifikátů žadatele pro Produkční prostředí RVO lze využít formulář zveřejněný zde.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.