CZ EN

Způsob stanovení věcně usměrňované ceny plného jízdného

Dotaz:

Jakým způsobem se postupuje při určení počtu vozidel pro výpočet přiměřeného zisku nezbytného pro výpočet koeficientu „k“ v propočtu věcně usměrňované ceny plného jízdného v „linkové dopravě“?

Odpověď:

Podle podmínek uvedených v položce č. 6 části II. výměru MF č. 01/2017 musí být při určování počtu vozidel, který vstupuje do vzorce pro výpočet přiměřeného zisku, dodržena podmínka, podle které se za vozidlo dopravce nezbytné pro zajištění linkové dopravy považuje vozidlo, které ve veřejné linkové dopravě v daném roce ujede více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů. Do takového počtu kilometrů vozidla se započítávají kilometry projeté jak v pravidelné linkové dopravě, tak v integrovaných veřejných službách. Při určení konečného počtu vozidel, který vstupuje do vzorce pro výpočet přiměřeného zisku, je potřeba zohlednit, jakým podílem bylo každé vozidlo používáno v pravidelné linkové dopravě (včetně integrovaných veřejných služeb, pro které nejsou ceny jízdného stanoveny nařízením ve smyslu položky č. 2, části I. oddílu B výměru MF č. 01/2017) a jakým podílem v integrovaných veřejných službách, pro které jsou ceny jízdného stanoveny nařízením ve smyslu položky č. 2, části I. oddílu B výměru MF č. 01/2017, z celkového počtu vozidel, která splňují podmínku 80 %. Do počtu vozidel pro výpočet přiměřeného zisku pak patří pouze podíl vozidel využívaných v pravidelné linkové dopravě (včetně integrovaných veřejných služeb, pro které nejsou ceny jízdného stanoveny nařízením ve smyslu položky č. 2, části I. oddílu B výměru MF č. 01/2017).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář