CZ EN

Zaokrouhlování při platbě kartou

Dotaz:

Mají obchodníci v ČR právo zaokrouhlovat hodnotu nákupu na celé koruny při bezhotovostním platebním styku (platbě platební kartou) nebo má zákazník (fyzická osoba) právo na účtování přesné částky na haléře?

Odpověď:

Při prodeji spotřebitelům mají obchodníci povinnost prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy. V maloobchodě a při poskytování služeb jsou to ceny, na kterých se prodávající a kupující dohodli, zpravidla se jedná o sjednání dohody o ceně tzv. konkludentně, kdy kupující akceptuje nabídkovou cenu prodávajícího (který má povinnost touto cenou zboží označit - nebo u služeb poskytnout informaci o ceně - tak, aby spotřebitel měl možnost seznámit se s touto cenou před zahájením o koupi zboží), tuto cenu uhradí a zboží převezme. Podrobná úprava pro poskytování informací o cenách je obsažena v § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Z toho vyplývá, že není důvod při bezhotovostní platbě ceny nějakým způsobem dále zaokrouhlovat nebo korigovat, právě aby byla dodržena požadovaná zásada poctivosti a prodávat za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.

Při zrušení některých nominálních hodnot mincí v oběhu ze strany ČNB bylo v § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, doplněno pravidlo pro zaokrouhlení celkové platby prováděné v hotovosti tak, že se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Ani v tomto případě není důvod pro zaokrouhlování jednotlivých cen nakupovaných položek, ale jedná se o zaokrouhlení celkové výsledné úhrady.

Ke kontrole dodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele je zmocněna Česká obchodní inspekce. Pokud by se jednalo o povinnosti podle výše uvedeného § 3 zákona na úseku poskytování služeb elektronických komunikací a poštovních výkonů, je kontrola svěřena Českému telekomunikačnímu úřadu. Za správní delikt v podobě porušení § 3 zákona o ochraně spotřebitele by bylo možno uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář