CZ EN

Žákovské jízdné o prázdninách

Dotaz:

Jak je to s poskytováním žákovského jízdného o hlavních prázdninách během měsíců července a srpna?

Odpověď:

Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti (dále jen „žáci“), kteří splňují určené podmínky stanovené výměrem MF. Jestliže žák splní podmínky stanovené výměrem MF, pak dopravce je povinen tomuto žákovi žákovské jízdné poskytnout. Na rok 2017 platí výměr MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a který je publikovaný v Cenovém věstníku částka 12/2016. Žákovské jízdné podle určených podmínek v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě uvedených v příloze č. 6 k výměru MF č. 01/2017, resp. ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě uvedených v příloze č. 7 k výměru MF č. 01/2017, platí pro jízdu z místa bydliště žáka do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi. Žákovské jízdné je tedy určeno pouze pro účel dojíždění žáka k účasti na školním vyučování, které však o hlavních prázdninách v měsících červenci a srpnu neprobíhá, a proto je také nárok žáka na toto jízdné výměrem MF omezen jen na měsíce září – červen, což je také ve výměru MF výslovně uvedeno.

Pro doplnění uvádíme, že žákovské jízdné pro žáky a studenty škol bylo v souladu s usnesením vlády ČR č. 624/2003 zavedeno s účinností od 1. září 2004 a nahradilo příspěvek na dopravu, který byl s účinností od 1. července 2004 zrušen zákonem č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podmínky, za kterých je žákovské jízdné v současné době přiznáváno, byly odvozeny z příspěvku na dopravu, který byl poskytován také pouze v měsících září – červen, tedy nikoliv o hlavních letních prázdninách v měsících červenec a srpen.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář