CZ EN

Výpočet přiměřeného zisku (PZNK) ve vodárenství od 1.1.2018

Dotaz:

V bodě 3 položky č. 2 části II. výměru MF č. 01/2017 je uvedeno, že se musí uzavřít dohody s vlastníky infrastruktury pro výpočet PZNK, pokud hodnotu tohoto majetku provozovatel použije. Dohody do 30. 9. 2017 jsou pro kalkulace platné s hodnotami přepokládanými k 31. 12. 2017, nebo musíme doložit i zpětně?

Odpověď:

Směrodatný je text v příloze č. 3 k výměru MF č. 01/2017 „Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu podle položky č. 2 části II. výměru“, který zní: „Uvedou se hodnoty podle předpokládané skutečnosti k 31. 12. roku předcházejícího roku, pro nějž je kalkulace ceny sestavována.“. Pokud se tedy bude jednat o dohodu prokazující nárok na užití vloženého kapitálu vlastníka pro výpočet přiměřeného zisku provozovatele v cenových kalkulacích (cenách) pro období po 1. 1. 2018, mělo by se jednat o hodnoty majetku v předcházejícím roce, tj. o očekávanou skutečnost ke konci roku 2017. Samozřejmě, že by provozovatel (resp. vlastník u majetku vlastníka) měl být připraven případně doložit, které majetkové změny byly předpokládány a zahrnuty pro poslední měsíce roku 2017.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář