CZ EN

Sleva na dopravu pro důchodce

Dotaz:

Může Ministerstvo financí svým rozhodnutím zajistit pro starobní důchodce slevu z jízdného ve veřejné dopravě?

Odpověď:

Výměrem MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, byl do 31. prosince 2011 zaručen nárok na zvláštní jízdné pro důchodce ve výši 50 % z obyčejného jízdného ve veřejné osobní dopravě pouze na železnici. V ostatních druzích osobní dopravy (tj. ve veřejné vnitrostátní linkové a městské hromadné dopravě) nebyla výměrem MF pro důchodce stanovena žádná sleva z jízdného. Slevu z jízdného tedy nemohli využívat všichni důchodci používající veřejnou osobní dopravu a v ostatních druzích veřejné dopravy jezdili za plné jízdné. Její zrušení bylo jedním z kroků ke sjednocení slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě, neboť historicky výše slev a podmínky jejich přiznávání byly a u některých slev stále jsou mezi jednotlivými druhy osobní dopravy vzájemně nejednotné, což působí problémy při konstrukci tarifu v integrovaných dopravních systémech.

Slevy z jízdného pro důchodce neměly základ v žádném zákonu a byly v podstatě pozůstatkem z dřívějšího období uplatňování velmi širokého rozsahu slev v dopravě. Pouze na doplnění poznamenáváme, že podle platných právních předpisů musejí být všechny nařízené slevy dopravcům kompenzovány tím, kdo je nařídil (stát, kraj, obec).

Ve všech druzích veřejné dopravy má každý dopravce možnost v rámci svých komerčních nabídek nabízet různým skupinám cestujících, např. i důchodcům, další slevy z jízdného. V takovém případě rozsah a výše těchto nabídek závisí na obchodní politice každého dopravce, jaké slevy a za jakých podmínek je cestujícím nabídne. Obdobně jako dopravci mohou i kraje nebo obce pro zajišťování dopravní obslužnosti poskytovat služby samy nebo mohou s dopravci uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a v rámci toho mohou cestujícím nabídnout další slevy z jízdného, než jsou slevy stanovené výměrem MF, např. i důchodcům.

Zcela běžně jsou v městské hromadné dopravě důchodcům při splnění podmínek uvedených v tarifu poskytovány slevy ve výši 50 % z jízdného a často jsou důchodci ve věku nad 70 let přepravováni bezplatně. Také v železniční dopravě je důchodcům nabízeno zvýhodněné jízdné, jestliže splní podmínky uvedené v tarifu dopravce. Podmínkou pro zlevněné jízdné pro důchodce, které nabízí dopravce České dráhy, a.s., je mj. pořízení nepřenosné karty, které je dopravcem zpoplatněno.

V současné době důchodci mají možnost využívat kartu IN Důchodce. Držitel této karty obdrží slevu ve 2. vozové třídě ve výši 25 % z obyčejného jízdného a zpáteční slevy. Pro seniory nad 70 let věku je určena karta IN Senior, která umožňuje bezplatnou přepravu v osobních a spěšných vlacích a v ostatních vlacích se slevou 50 % z obyčejného jízdného. Další železniční dopravce RegioJet a.s. poskytuje slevu Senior nad 60 let ve výši 25 % z jízdného, která platí pouze na vybrané spoje. Dopravce LEO Express a.s. poskytuje slevu ve výši 30 % z obyčejného jízdného pro dospělé ve věku 60 a více let pouze ve 2. vozové třídě.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář