CZ EN

Pronájem pozemku

Dotaz:

Jaký je postup v případě, že obec si chce pronajmout od fyzické osoby pozemek (část zahrady se stodolou)k uskladnění materiálu a část stodoly k úschově drobných strojů v majetku obce?

Odpověď:

Nájemné z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce je dlouhodobě předmětem cenové regulace a maximální nájemné je součástí výměrů MF s označením 01/příslušný rok, kterými se každoročně vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Aktuálně jde o položku číslo 2 části I. oddílu A výměru MF č. 01/2017 a příslušné údaje lze nalézt na internetových stránkách ministerstva - www.mfcr.cz v části Legislativa - Cenový věstník. Maximální nájemné je stanoveno v Kč/m2/rok v závislosti podle počtu obyvatel v obci. Nejmenší velikostní skupinou obcí je již od 1. ledna 2012 skupina obcí do 25 000 obyvatel. Zde je toto maximum stanoveno na 20 Kč/m2/rok. Maximum je závazné, nesmí být v žádném případě překročeno. Nájem za užívání části stodoly nepodléhá regulaci. Nutno důrazně upozornit na nezbytnost důsledného respektování podmínky nepodnikání na pozemku (nemůže se jednat o materiál např. stavební firmy, mechanismy podnikatele k údržbě cest apod.).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář