CZ EN

Označení zboží

Dotaz:

Musí být zboží při prodeji v obchodě označeno cenovkou s údajem o výši ceny včetně DPH?

Odpověď:

Pokud se jedná o prodej zboží nebo poskytnutí služby spotřebiteli (podle § 11 zákona č. 526/1990 S., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, spotřebitelem je osoba nakupující zboží pro jiné účely než pro podnikání) je povinnost prodávajících při označování cenami upravena v § 13 odst. 2 zákona o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení je prodávající povinen při nabídce a prodeji zboží (ve smyslu legislativní zkratky tento pojem zahrnuje i služby, výkony apod.) poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, a to různými v tomto odstavci uvedenými způsoby (cenovka, ceník, odhad ceny atd.). Rozhodující je ustanovení, podle kterého cenou podle tohoto odstavce se u výrobků rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. To znamená, že hmotné výrobky musejí být v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES označeny tzv. konečnou cenou. U služeb takovéto ustanovení platí u prodeje zájezdů cestovními kancelářemi a u letecké dopravy.

Pokud jde obecně o služby či jiné činnosti kromě „hmotných“ výrobků, z povinnosti uvedené v zákonu „označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám“ lze dovodit, že prodávající v závislosti na tom, zda je či není plátcem daně z přidané hodnoty, má povinnost informovat o ceně, kterou vyžaduje k zaplacení tedy o ceně včetně daně z přidané hodnoty. Samostatně je řešeno značení cenami cigaret, kde je úprava obsažena v zákonu o spotřebních daních. Zde je, vzhledem k uplatnění cenové regulace formou úředně stanovených pevných cen, označení provedeno uvedením pevné ceny spotřebitelského balení na tabákové nálepce.

S ohledem na výše uvedenou povinnost označit zboží cenou vztaženou k určeným podmínkám může docházet k tomu, že např. v prodejnách typu Makro, kde se realizuje především prodej pro jiné zákazníky než spotřebitele ve smyslu definice v § 11 zákona o cenách, může docházet k tomu, že dominující je informace ve smyslu velikosti, síle písma apod. o ceně zboží bez DPH, ale je vždy doprovázená i informací o ceně zboží včetně DPH.

Obdobná úprava je obsažena i v § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář