CZ EN

Nájemné z pozemků nesloužících k podnikání

Dotaz:

Vztahuje se na pozemek s řadovými garážemi ve vlastnictví fyzických osob cenová regulace ve smyslu nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce?

Odpověď:

V letech 2007 až 2011 podléhaly cenové regulaci všechny pozemky, které byly pronajímány pro nepodnikatelské účely nájemce. Podle charakteru užití byly rozděleny do čtyř skupin s rozdílnou úrovní stanovených maximálních cen. Na pozemek popisovaný ve Vašem dotazu se vztahovaly maximální ceny uvedené v písmenu d) bodu 1. položky „Nájemné z pozemků nesloužících pro účely podnikání nemovitostí“. Této regulaci podléhaly v tomto období všechny pozemky nezávisle na postavení pronajímatele a nájemce.

K zásadní změně došlo od 1. 1. 2012, kdy regulace formou maximálních cen byla vztažena pouze na pozemky, které jsou součástí veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost, pozemky jsou pronajímány ve veřejném zájmu a na úhradu nájemného jsou použity prostředky veřejných rozpočtů. Tyto podmínky musí být naplněny současně, aby se jednalo o nájem s maximální cenou.

V případě, že pronajímatelem i jednotlivými nájemci jsou privátní subjekty, nájemné není hrazeno ze státního rozpočtu ani rozpočtu obce či jiných veřejných rozpočtů. Nejsou tedy naplněny podmínky pro uplatnění cenové regulace formou maximálních cen, jak jsou stanoveny ve výměru MF č. 01/2017.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář