CZ EN

Konečná cena zájezdu u cestovních kanceláří

Dotaz:

Je správné, že cestovní kancelář uvádí zvlášť pobytovou taxu (není součástí konečné ceny) hrazenou ubytovateli v místě pobytu a cizí měně?

Odpověď:

V případě, že se jedná o úhrady placené ubytovateli na místě v místní měně a ve výši jím určované a nikoliv dopředu garantované, nelze po cestovní kanceláři vyžadovat, aby při podávání informace o ceně zájezdu ve smyslu § 13a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zahrnovala takovéto částky do tzv. konečné ceny zájezdu, o které by měl být klient informován před jednáním o koupi zájezdu. Uzavření smlouvy o zájezdu rovněž probíhá bez nutnosti zaplacení těchto úhrad.

Specifický přístup bude vyžadovat uplatňování tzv. pobytových tax (a jim podobných) v současné době vybíraných (např. v Chorvatsku). V případě, že tuto taxu neplatí ubytovateli na základě uzavřené dohody za všechny své klienty podléhající ubytovací taxe cestovní kancelář, což se ale často u organizovaných pobytových zájezdů děje, je možno na taxu nahlížet jako na službu, která není složkou zájezdu, jejíž úhrada není automatickou podmínkou účasti na zájezdu (existují skupiny osob osvobozené od taxy zcela, mládež platí sníženou taxu atd.). V takovémto případě nebude taxa součástí konečné ceny a cestovní kancelář informuje spotřebitele o této skutečnosti a povinnosti uhradit tuto ubytovateli na místě, pokud neprokáže nárok na osvobození podle platných právních předpisů.
V případě uplatňování různých pobytových sazeb vůči různým klientům s rozdílným statusem je třeba informovat o konečné ceně zahrnující plnou (maximální) pobytovou taxu, bez nutnosti předávat informace o konečných cenách za všechny varianty složení zákazníků pro jeden apartmán, karavan apod.

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář