CZ EN

Jízdné v linkové dopravě u dětí

Dotaz:

Jaké jízdné je účtováno cestujícímu v „linkové dopravě“, jestliže jeden cestující starší 10 let přepravuje dvě děti do 6 let, z nichž jedno je přepravováno v kočárku?

Odpověď:

Podle podmínek uvedených v části II. čl. 1 odst. 3 přílohy č. 7 k výměru MF č. 01/2017 (dále jen „příloha“) „bezplatně se přepravují děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) až c)“.

V části II. čl. 8 odst. 1 přílohy je na konci odstavce uvedena věta, na základě které je dítě spolu s kočárkem přepravováno vždy bezplatně. Přeprava dítěte uvedená v této větě není případem uvedeným v odst. 1 písm. a) až c) článku 8 části II. přílohy.

Na základě uvedeného je dítě v kočárku, včetně kočárku, přepravováno vždy bezplatně a dítě ve věku do 6 let, které přepravuje cestující starší 10 let, je přepravováno také bezplatně, pokud pro ně není požadováno samostatné místo k sezení.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář