CZ EN

Jízdenky s nulovou hodnotou

Dotaz:

Jaké jsou důvody vydávání jízdenek s nulovou hodnotou na železnici, např. dětem do 6 let?

Odpověď:

Výměrem MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, jsou v železniční osobní dopravě určenými podmínkami pro vyjmenované skupiny cestujících stanoveny slevy z jízdného a bezplatná přeprava. Konkrétně pro děti ve věku do 6 let je zaručena jejich bezplatná přeprava při splnění podmínek uvedených v části IV. článku 2.1. bodu 1 přílohy č. 6 k výměru MF č. 01/2017. Ve výměru MF není pro dopravce stanovena povinnost vydávat jízdenky s nulovou hodnotou.

Dopravci však musí počet bezplatně přepravených dětí prokázat, aby jim byla provedená bezplatná přeprava kompenzována. Proto je nutné vydávat registrační (nulové) jízdenky, které obsahují mj. evidenční číslo jízdenky, datum platnosti jízdenky a nástupní a výstupní stanici. Prodané jízdenky s nulovou hodnotou slouží dopravcům k evidenci bezplatné přepravy a k prokázání výše ztráty dopravce z takto prodaných jízdenek. Pokud by jízdenky nemusely být vydávány a evidovány, mohli by dopravci nárokovat přepravy, které ve skutečnosti nebyly provedeny.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář