CZ EN

Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem ve vodárenství (dohoda podle přílohy č. 3 k výměru MF č. 01/2017)

Dotaz:

Musí být uzavřena dohoda o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu podle položky č. 2 části II. výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, i v případě, že provozovatel nikdy nezahrnoval do výpočtu přiměřeného zisku hodnotu vloženého majetku vlastníka a nebude tak činit ani v budoucnu?

Odpověď:

Podle bodu 3 položky č. 2 části II. výměru MF č. 01/2017 nemůže provozovatel do věcně usměrňovaných cen pro období po 1. 1. 2018 zahrnout do výpočtu přiměřeného zisku majetek vlastníka, nebude-li uzavřena předmětná dohoda do 30. 9. 2017. Pokud tedy společnost, která je provozovatelem, nebude do věcně usměrňovaných cen pro období po 1. 1. 2018 zahrnovat do výpočtu přiměřeného zisku majetek vlastníků vůbec, pak není důvod pro takovýto případ uzavírat dohody podle přílohy č. 3 k výměru MF č. 01/2017.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář