CZ EN

Ceny jízdného stanovené jako interval

Dotaz:

Může dopravce při vyhlašování cen jízdného uvádět jejich výši jako interval od – do?

Odpověď:

Zveřejňování výše cen jízdného v cenících (tarifu) jako interval od – do je podle názoru Ministerstva financí vhodný pro účely propagačních letáků a reklamy na danou službu, což je prodejci – dopravci využíváno jako možnost informování cestujících, která vychází ze současného způsobu uplatňování dynamických cen, jejichž výše se odvíjí v závislosti na dni, době jízdy vlaku a jeho obsazení.

Tento způsob však není vhodný pro zveřejňování výše cen jízdného v cenících (tarifu), neboť takovým způsobem uvedené ceny v ceníku by neodpovídaly podmínkám stanoveným zákonem o cenách. Podle § 13 odst. 2 zákona o cenách je prodávající povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, a dále podle písm. a) tohoto ustanovení označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám. Uvedeným způsobem by zákazník – cestující v daném okamžiku neznal výši jízdného, neboť pro něj sdělená informace by představovala částku od – do.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář