CZ EN

Konzultace - nová směrnice o spotřebitelském úvěru

Dne 30. 10. 2023 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2225 ze dne 18. října 2023 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 2008/48/ES (CCD2).

Mezi nejdůležitější prvky nové směrnice, na jejímž výsledném znění se významně podílelo i české předsednictví v Radě EU v roce 2022, lze zařadit např. rozšíření její působnosti o některé úvěry, které byly dosud z aplikace evropských pravidel vyloučené, přísnější úpravu reklamy na spotřebitelský úvěr, změny v prezentaci předsmluvních informací, tzv. shovívavost věřitele vůči dlužníkovi v prodlení, opatření proti nepřiměřeně vysoké ceně úvěru nebo podrobnější úpravu posuzování úvěruschopnosti. 

Členské státy nyní musejí CCD2 do dvou let transponovat do svých národních právních řádů. Účinnosti by měla transpoziční novela zákona o spotřebitelském úvěru nabýt do listopadu 2026. 

Ministerstvo financí proto jako gestor této legislativy připravilo konzultační materiál, který je zaměřen primárně na nové regulatorní volby (zejména tzv. národní diskrece), které nejsou obsaženy v současné právní úpravě. U každého konzultovaného tématu je uveden stručný popis problematiky, zhodnocení možností a otázky ke konzultaci.

Uvítáme všechny připomínky, komentáře, návrhy a podněty nejen k tématům vymezeným v konzultačním materiálu. Budou klíčovým podkladem pro formulaci návrhu paragrafového znění zákona. Lhůta k zaslání reakcí na konzultační materiál končí dnem 1. 12. 2023. Vaše odpovědi na otázky, případně další připomínky a podněty zasílejte prosím prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu uver[at]mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.